Borgerbetaling

Borgerne på Bostedet Kærvang kan tilkøbe diverse serviceydelser.