Ydelser og matchning

Bostedet Kærvang er et botilbud, der arbejder efter servicelovens §107 og §108 samt ABL 105/ SEL 85 for voksne.
Oplysninger om godkendelse af og tilsyn med tilbuddet m.v. registreres på Tilbudsportalen.