Ydelser og matchning

Bostedet Kærvang er et botilbud, der arbejder efter servicelovens §107 og §108 samt ABL 105/ SEL 85 for voksne.
Oplysninger om godkendelse af og tilsyn med tilbuddet m.v. registreres på Tilbudsportalen.

Mia Schnefeldt Sørensen

Telefon

97 64 51 20

Mail

m.schnefeldt@rn.dk

Gitte Drescher Velling

Telefon

51 62 83 18

Mail

gdv@rn.dk