Medarbejdere og faggrupper

På Bostedet Kærvang er medarbejdergruppen sammensat af forskellige faggrupper.

På botilbuddet er vi ca. 80 medarbejdere. Medarbejderstaben består af pædagoger, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter og kostfaglige medarbejdere. Derudover er der vores pedeller, sekretærer samt køkken- og rengøringsmedarbejdere.

På den måde sikres det, at alle nødvendige kvalifikationer og kompetencer er til stede i arbejdet med kerneopgaven.

Nedenstående kan du læse vores fagprofiler for: