En medarbejder fortæller

To medarbejdere fortæller om, hvordan det er at arbejde på Bostedet Kærvang.

Janne, SOSU-assistent

Jeg har arbejdet på Bostedet Kærvang i Bostedet Kærvang i flere år, og jeg har altid være rigtig glad for det. Bostedet er et højt specialiseret sted med samarbejde på tværs af flere faggrupper, hvor der er plads til selvudvikling, og hvor fagligheden er i højt fokus. Her er dagene ikke ens, og man skulle kunne trives i at være omstillingsparat. Her arbejdes der bl.a. med Jeg-styrkende principper og validerende tilgange, og vi møder borgerne, hvor de er.

Borgerne på Bostedet Kærvang kan få NADA og medarbejderne tilbydes en uddannelse som NADA-instruktører. Ligeledes arbejder vi med Low Arousal som en del af vores hverdag, og i øjeblikket er vi i hele området i gang med at uddanne os på forskellige niveauer inden for Personcentreret Omsorg, Motiverende Interview og Åben Dialog. At hjælpe mennesker, der har en psykisk lidelse, til en bedre hverdag, når de har det rigtig svært, giver for mig en meningsfuld og spændene arbejdsplads hvor du kan gøre en stor forskel for et andet menneske. 

Bostedet Kærvang har en dygtig ledelse, som lytter til dig som medarbejder, her skal alle føle sig velkommen og hørt. Jeg har nogle dygtige faglige, kompetente og søde kollegaer, som man altid kan få sparring hos, så fagligheden forbliver højt.

Pædagog på Bostedet Kærvang

Vi har et fantastisk sammenhold på Kærvang, og jeg oplever tydeligt de regionale ITOP-værdierne i min hverdag.

Indflydelse får jeg, når jeg arbejder i team og sætter min pædagogiske faglighed i spil. Jeg har selv indflydelse på at sammensætte min arbejdsdag ud fra borgernes behov. Kærvang har  fx ”faglig dag” hver 8. uge i hver afdeling, hvor hele medarbejdergruppen samles hele dagen til fordybelse/indflydelse i faglige emner, borgerkonferencer, supervision, personaleinfo m.m. 

Tillid er vigtig, og jeg oplever stor tillid blandt mine arbejdskolleger og ledelse gennem et professionelt samarbejde.

Ordentlighed ses tydeligt i vores daglige refleksionsmøder, som holdes i alle vagtlag. Her giver vi hinanden sorteret feedback fx forskellige udfordringer og problematikker. Her er der mulighed for at tale om det, der fylder hos sig selv eller i gruppen.

Professionalisme er i højsædet på Bostedet Kærvang. Jeg bruger min faglighed, og jeg bliver udfordret på min faglighed i mit samarbejde med andre faggrupper. Alle afdelinger har organiseret mindre tværfaglige team omkring den enkelte borger for at opnå den største professionalisme og mangfoldighed til gavn for borgeren.