Elever og studerende

Bostedet Kærvang tilbyder praktikophold for social- og sundhedsassistentelever, sygepleje - og pædagogstuderende.

Som elev eller studerende på Bostedet Kærvang får du tilknyttet en fast vejleder.

Region Nordjylland som uddannelsessted

Region Nordjylland prioriterer uddannelsesopgaven højt.

Regionen stiller praktiske rammer og vejledning til rådighed for de studerende og elever.

Læs mere om regionen som uddannelsessted og de enkelte studieretninger på regionens hjemmeside:

Social- og sundhedsassistent

Sygeplejerske

Pædagog

Ergoterapeut

Fysioterapeut