Elever og studerende

Bostedet Kærvang tilbyder praktikophold for social- og sundhedsassistentelever, sygepleje - og pædagogstuderende.

Region Nordjylland prioriterer uddannelsesopgaven højt.

Regionen stiller praktiske rammer og vejledning til rådighed for de studerende og elever.

Læs mere om regionen som uddannelsessted og de enkelte studieretninger på regionens hjemmeside:

Social- og sundhedsassistent

Sygeplejerske

Pædagog

Ergoterapeut

Fysioterapeut