Kærvangs Venner

Bostedet Kærvang har en støtteforening, der står bag mange af botilbuddets arrangementer.

Vedtægter for Kærvangs Venner

Kærvangs Venner

Foreningens navn:

Kærvangs Venner

Foreningens hjemsted:

Bostedet Kærvang

Foreningens mål er at:

 • deltage aktivt ved fællesarrangementer
 • skaffe økonomiske midler gennem medlemskab og andre aktiviteter
 • støtte økonomisk ved udsmykning, underholdning m.m.
 • øve indflydelse til gavn for borgernes trivsel

Foreningens organisering:

 • bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og består af 9 personer
 • 4 vælges blandt medlemmer af Kærvangs Venner (2 på lige år og 2 på ulige år) + 2 suppleanter (1 hvert år)
 • 2 borgerrepræsentanter (1 fra Fjorden og 1 fra Midtbyen)
 • 1 medarbejderrepræsentant (vælges på lige år)
 • tilbudslederen
 • sekretæren, som varetager sekretær i kassererfunktionen

Der afholdes generalforsamling omkring 1. november. Dette offentliggøres i Kærnyt senest 14 dage før.

Dagsorden til generalforsamlingen er som følger:

 • valg af dirigent
 • formandens beretning
 • valg til bestyrelsen
 • regnskab - herunder fastsættelse af kontingent
 • indkomne forslag
 • valg af revisorer
 • evt.

Medlemmer

Enhver, som ønsker at støtte foreningens formål, kan optages som medlem. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen

Foreningens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september, og regnskabet revideres af to personer, der vælges af generalforsamlingen.

Ved foreningens ophør tilfalder evt. aktiver Bostedet Kærvang