Kærvangs Venner

Bostedet Kærvang har en støtteforening, der står bag mange af botilbuddets arrangementer.

Vedtægter for Kærvangs Venner