Job og uddannelse

For dig som har lyst til at uddanne dig eller få et arbejde, er der flere muligheder i Nykøbing Mors og omegn.

Sammen med din hjemkommune tilrettelægges en individuel indsats, når du flytter ind, hvor det vurderes, hvilken indsats du har behov for i forhold til job, uddannelse, beskæftigelse eller aktivitet. 
Alle mennesker har brug for at føle sig værdifulde, og der er på Bostedet Kærvang gode muligheder for at hjælpe til i fællesskabet med mindre opgaver som tilberedelse af mad, dække bord etc.    
Vurderes det sammen med din hjemkommune og jobcenteret, at du kan profitere af et kommunalt jobafklaringstilbud, arrangeres og tilrettelægge denne proces sammen kommunen og med det tværfaglige team, du er tilknyttet på Kærvang.
På Bostedet Kærvang er der mulighed for at få støtte og vejledning til at indgå i samarbejde med din hjemkommune omkring vurderingen af mulighederne for job, uddannelse, sagsbeskæftigelse samt aktivitet. 
Der foretages altid en individuel vurdering for den enkelte borger, ud fra hvad der giver den enkelte borger mening i hverdagen og hvad samarbejdet med hjemkommunen omhandler.

På Bostedet Kærvang kan dette fx være: 

Kærvang samarbejder med Morsø kommune, der driver tilbyder forskellige aktivitetstilbud og fritidstilbud for mennesker med psykisk sårbarhed. Voksne med særlige behov | Morsø Kommune

Der kan, efter en konkret vurdering af sagsbehandler, visiteres til et eksternt aktivitetssted/dagbeskæftigelse efter servicelovens § 104. Her tilbydes forskellige aktiviteter og struktureret samvær med andre.

Kærvang tilbyder at indgå i et samarbejde med din hjemkommune samt jobcenter omkring praktikforløb i lokale virksomheder og/eller jobafklaringsforløb. 

Uddannelse

Bostedet Kærvang samarbejder med Sinds Lilleskole for Voksne, der tilbyder særlig tilrettelagt undervisning for voksne på Bostedet Kærvang. Holdene er små på max. 6 til 8 kursister, og der er mulighed for at tage hensyn til den enkelte. Der opkræves deltagerbetaling fra Sinds Lilleskole for Voksne. Læs mere her:  Lille Skole for Voksne - LSfV | Sindskolerne.

Der er mulighed for i samarbejde med din hjemkommune at blive tilknyttet VUC Nord. Kærvang har gode erfaringer med enkeltforløb, hvor hjemkommunen tilknytter mentortimer fra botilbuddet for at give pædagogisk støtte i timerne og i frikvarterne. Denne indsats skal tilrettelægges i samarbejde med din hjemkommune. Du kan læse mere om hvilke fag, du kan tage, og hvilken støtte du kan modtage her: SPS - Special Pædagogisk Støtte | HF&VUC NORD (hfvucnord.dk)

Mennesker med svære demenslidelser

Job, uddannelse og beskæftigelse tilrettelægges også til denne målgruppe, men i en anden form. Der tilbydes forskellige strukturerede aktiviteter.

Kursusforløb i samarbejde med LOF - en folkeoplysende forening.  Kærvang tilbyder et fast kursusforløb Sang og musik for mennesker med svær demenslidelser. Hver uge kommer en musiklærer fra LOF og spiller musik og synger. Der er både hold og tilbud om individuel sang/musik. 

Der er en mindre deltagerbetaling til LOF. 

Læs mere her LOF Thy/Mors - Kurser og aftenskole

Øvrige muligheder for beskæftigelse

Det kan være en længere proces at blive klar til/eller være i stand til at deltage i strukturerede tilbud. Igennem din daglige kontakt med medarbejdere og samarbejde med det tværfaglige team omkring dig, tilrettelægger Kærvang tilbud om betydningsfulde opgaver i dagligdagen ud fra dine ønsker. 

Det kan fx være:

  • at hejse flaget, når der er anledning for det på botilbuddet - fx ved fødselsdage
  • at hjælpe pedellen med mindre opgaver
  • at hjælpe gartnerne med havearbejde
  • praktiske opgaver i den afdeling hvori du bor