Om Bostedet Kærvang

Kærvang ligger i Nykøbing Mors og har to afdelinger.

Kærvang er et socialpsykiatrisk bosted, der tilbyder bo-, dag- og bostøtte.

Bostedet Kærvang er et socialpsykiatrisk tilbud til voksne mennesker med svære almene psykiske lidelser (skizofreni, maniodepressiv psykose, personlighedsforstyrrelser, svære demenssygdomme mm.).