Om Bostedet Kærvang

Kærvang ligger i Nykøbing Mors og har to afdelinger.

Kærvang er et socialpsykiatrisk bosted, der tilbyder bo-, dag- og bostøtte.

Bostedet Kærvang er et socialpsykiatrisk tilbud til voksne mennesker med svære almene psykiske lidelser (skizofreni, maniodepressiv psykose, personlighedsforstyrrelser, svære demenssygdomme mm.).

Mia Schnefeldt Sørensen

Konstitueret tilbudsleder

Telefon

21 25 26 43

7900 Nykøbing M