Bruger- og pårørendepolitik

I Specialsektoren har vi fokus på borgerne og deres pårørende.

I Specialsektoren i Region Nordjylland er der udarbejdet en fælles bruger- og pårørendepolitik for alle sektorens tilbud. Politikken beskriver fem nøgleværdier: 

  • Vi respekterer dig og dine beslutninger 
  • Vi tager vare på din værdighed 
  • Vi møder dig i en åben dialog 
  • Vi vil bidrage til sammenhæng i indsats og livsforløb 
  • Vi vil samarbejde med dig og dine pårørende

Hensigten med politikken er at sætte fokus på den gode relation mellem brugere, pårørende og medarbejdere og bidrage til vedvarende refleksion og dialog omkring den måde, samarbejdet opleves.